За осма поредна година сдружението „Клуб на ИТ мениджърите в България“ ще предостави стипендии за български ученици, демонстрирали своя потенциал в областта на информационните технологии и точните науки.
Целта на инициативата „Стипендия CIO CLUB“ е да насърчи изявени млади хора към професионална ориентация в областта на приложението на ИТ за целите на бизнеса.
Желаещите да кандидатстват за стипендии трябва да се запознаят с приложения регламент и да попълнят анкетна карта онлайн на адрес: https://www.surveymonkey.com/r/NKT7TRQ
Краен срок за кандидатстване – 10 ноември 2019 г.