На 23 октомври 2019 година (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VI, VII, VIII, IX, X и XI клас.

На 24 октомври 2019 година (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V клас.