Фондация BCause връчва специалната стипендия „Лука Бекяров“ за ученици в 12 клас с изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е учредена в памет на интелекта и таланта на Лука Бекяров (1978 – 2013) и се връчва от семейството му.

Размерът на стипендията е 3 000 лева и може да бъде използвана за закупуване на техника, за участие във форуми и конкурси, за подкрепа за обучение и други. Решението за отпускане на стипендията се взима от комисия, на базата на досегашни постижения на кандидатите и интервю.

Срокът за кандидатстване за 2019г. е 15 ноември:

 Процедура за кандидатстване:

 – Кандидатите попълват формуляр по образец: http://bcause.bg/component/content/article/126-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/217-kak-se-kandidatstva-za-stipnedia-luka-bekyarov-za-uchenici.html?Itemid=437

– Формулярът за кандидатстване по образец и документите трябва да бъдат подадени в срок до 15 ноември 2019 г. по електронен път на адрес [email protected] При получаване на документите, всеки от кандидатите ще получи обратно потвърждение.

За допълнителна информация: http://www.bcause.bg/luka-bekyarov.html     или      тук.