От 7.10.2019 г. (понеделник) е в сила ново седмично разписание с промени:
– в разпределението на учебните предмети по дни за учениците от 5 до 7 клас;
– на стаите за някои класове от 7 до 12 клас.
Разписанието е може да бъде изтеглено от тук (*.xlsx)