Учителите по информатика и информационни технологии в Гимназията Милен Мавродиев и Мария Гергова успешно защитиха сертификатите за инструктори в CISCO Academy на 8 февруари (IT Essentials) и на 10 септември (CCNA Routing & Switching)  в София. Така МГ вече е част от световната мрежа на CISCO.

Курсовете на CISCO са разработени от около 150 специалисти и са разпределени в модули по 70 часа. Материалът е на английски език и включва теория, много практически занятия, както и множество тестове за междинна проверка на придобитите знания.