График и разпределение по зали на занятията в съботните школи към СМБ, които се провеждат в сградата на МГ (*.pdf)

Тук можете да видите групите, в които към 30.09.2019 г. има свободни места.