В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2020/2021 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 1.02.2020 г.;
2. Пролетни математически състезания за IV клас – 28.03.2020 г.;
3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ – 09.05.2020 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след успешно представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе на 14 декември 2019г.