КОЙ МОЖЕ ДА СЕ СЕРТИФИЦИРА?
– Ученици, които искат да бъдат студенти по КОМПЮТЪРНИ НАУКИ.
ЗАЩО Е ПОЛЕЗНО СЕРТИФИЦИРАНЕТО?

1. Много от университетите в Европа и САЩ изискват определен минимален хорариум часове по математика и/или компютърни науки (програмиране, умения за учене по компютърни науки, математика за компютърни науки) от средното образование.

2. Сертифицирането по дисциплина в университет с ECTS кредити позволява пренасяне на кредити между университети.

3. Сертифицирането по дисциплина  с ECTS кредити от университет позволява ускоряване на обучението в бакалавърска програма по „Информатика и компютърни науки“

ПЕРИОДИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
КАНДИДАТСТВАНЕ:     19-31 август;                 9-19 декември;        9-19 март
СЕРТИФИЦИРАНЕ:       9-15 септември;         12 януари;                 12 април
ТАКСИ:
– За сертификационен изпит 100 лв
– За подготвителен курс за изпит по математика 300 лв  / 30 часа
– За подготвителен курс за университет в специалност по компютърни науки 300 лв  / 30 часа

________________

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
доц. д-р Галина Момчева
e-mail: [email protected][email protected], тел: +359 52 359574
https://www.vfu.com/cs