Учениците, които са се записали за участие в състезанието на Австралийското математическо дружество (Австралийски тест) в МГ – Варна, трябва да се явят на 01.08.2019г. (четвъртък) в 9:30ч. в МГ – Варна.

Трябва да си носят мек черен молив (2В или 3В) и гума.