Според справката за минималните и максималните балове по паралелки и специалности на първото класиране за прием след VII клас Математическа гимназия е на първо място в класацията.

Най-висок е минималният бал за паралелката с  профил „Математически“ и интензивно изучаване на немски език – 475 точки. 451,750 точки е минималният бал за прием във втората по интерес специалност – паралелката с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на немски език. Трета по ред е професионалната паралелка със специалност „Системно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език, като минималният бал за тази паралелка е 446 точки.

В МГ е и специалността с най-висок максимален бал във Варна – 496, 5 точки. Това са паралелките с профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език. В класацията спрямо минималния бал, тези паралелки са на пето място, с минимален бал от 434, 5 точки.