На 28.06.2019 г. (петък) учебните занятия за всички ученици ще се проведат при променен график: начало на учебните часове в 7:30 часа и продължителност – 30 минути, при запазено учебно разписание.

1 час  – 7:30 – 8:00
2 час – 8:10 – 8:40
3 час – 8:50 – 9:20
4 час – 9:40 – 10:10
5 час – 10:20 – 10:50
6 час – 11:00 – 11:30
7 час – 11:35 – 12:05