До 27.06.2019 г. бяха записани всички класирани ученици за държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2019/2020 година.

Няма незаети места.