Към 17:00 часа на 21.06.2019 г. за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна са записани 77 (седемдесет и седем) ученици.
Остава незаето 1 (едно) място.
За заемането му се поканва ученикът, класиран на №79.
Ученикът трябва да се запише до 17:00 часа на 26.06.2019 г.