СМБ – секция Варна организира курсове за ученици през Лято 2019. За повече информация посетете сайта на СМБ – Варна, раздел „Лятна школа“