Във връзка с организацията и провеждането на Националното външно оценяване по математика за 7. клас
 1. На 18.06.2019 г. (вторник) учебните занятия ще се проведат при променен график:
  I смяна
  1 час  – 7:30 – 8:00
  2 час – 8:10 – 8:40
  3 час – 8:50 – 9:20
  4 час – 9:40 – 10:10
  5 час – 10:20 – 10:50
  6 час – 11:00 – 11:30
  7 час – няма да се проведе
  II смяна
  1 час  – 12:00 – 12:35
  2 час – 12:45 – 13:20
  3 час – 13:30 – 14:05
  4 час – 14:25 – 15:00
  5 час – 15:10 – 15:45
  6 час – 15:55 – 16:30
  7 час – 16:35 – 17:10
 2. 19 юни 2019 г. е обявен за неучебен.
 3. От 20 юни учебните занятия се възстановяват при утвърдения график и седмично разписание.