Български език и литература

Математика

Оценените писмени работи могат да бъдат получени от „ОФИС МГ“  на 13 юни 2019 г. след 10:00 часа и в следващите работни дни от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа.

На 17.06.2019 г. (понеделник) поради провеждане на НВО по Български език и литература работите ще могат да бъдат получени само след 13:00 часа.