На 12.06.2019 г. от 12:00 до 17:00 часа, на 13.06.2019 г. от 09:00 до 14:00 часа и на 14.06.2019 г. от 8:00 до 12:00 часа в „Стая на дежурния учител“ зрелостниците ще могат да разгледат сканираните си писмени работи от ДЗИ.