Резултати от „Преглед на знанията по математика“ по класове:
I клас             II клас             III клас           IV клас             V клас            VI клас            VIII клас

На 30 и 31 май 2019 г. от 11:00 до 18:30 часа в стаята на дежурния учител ще могат да бъдат получени проверените писмени работи от „Преглед на знанията по математика“ само срещу представена бележка с входящия номер или ученическа лична карта.
Резултатите от „Преглед на знанията по информатика“ могат да бъдат получени в „Офис МГ“ от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа.
На 14 юни 2019г. от 17:00ч. в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна ще се състои награждаване на първенците от Прегледа на знанията по математика и Прегледа на знанията по информатика.
На тържеството ще бъдат наградени и първенците от:
  • състезанията за IV клас за учебната 2018/2019 г. – „Пролетни математически състезания“, Математическото състезание „Питагор“, Математическото състезание „Откриване на млади таланти“;
  • областния кръг на олимпиадата по математика за IV, V и VI клас;
  • областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика за V- VII клас