20 май 2019 г.
Учебните занятия за втора смяна ще се водят при 30 минутни часове и следния график:

ЧАС НАЧАЛО КРАЙ
1 13:30 14:00
2 14:10 14:40
3 14:50 15:20
4 15:40 16:10
5 16:20 16:50
6 17:00 17:30
7 17:35 18:05

21 май 2019 г.
       –  ДЗИ по БЕЛ за зрелостниците;
       – неучебен ден за всички ученици от V до XI клас.

22 май 2019 г.
      – Учебните занятия за всички ученици от V до XI клас ще  са с начало 8:00 часа и следния график:

ЧАС НАЧАЛО КРАЙ
1 8:00 8:40
2 8:50 9:30
3 9:40 10:20
   
4 10:40 11:20
5 11:30 12:10
6 12:20 13:00
7 13:05 13:45

       – 11:00ч., зала „Пленарна“ на Община Варна – връчване на Награди „Варна“ на МГ – „колектив на годината“, Палмира Дачева – „Учител на годината“ и Александър Кръстев – „Ученик на годината“.

23 май 2019 г.
       –  ДЗИ по желание за зрелостниците;
       – неучебен ден за всички ученици от V до XI клас

24 май 2019 г.
      –  Участие в общоградското шествие. Сборен пункт 9:30ч. пред Юнашки салон
      – Абитуриентски бал за Випуск 2019 – хотел „Интернационал“, к.к. Златни пясъци.

27 май 2019 г.
      – неучебен за всички ученици от V до XI клас
      – „Панаир на науките“ – 10:00ч. – МГ. Изложение на проекти на ученици и учители на МГ.

28 май 2019 г.
Възстановяване на учебните занятия – със седмичното разписание за II срок.