konkursMoskva_2019.2На провелият се от 1.05. до 4.05. международен турнир „Математика и проектиране“ дванадесетокласниците Ангел Карчев и Христо Христов завоюваха първо място с проекта си CardFight в категорията „ Моделиране на реални процеси в природата и обществения живот“. Техен ръководител е Елена Димитрова, учител в гимназията. В конкурса участваха ученици и студенти от Русия, България, Казахстан и Румъния. Участниците представят пред международно жури своите проекти в над 5 категории. В последния ден се проведе и Математически квест с отбори, избрани чрез жребий, на който състезателите решаваха практически задачи.

Конкурсът се провежда за 13-та поредна година и участието стана възможно и благодарение на помощта на Община Варна.