За периoд от повече от 30 години тази инициатива на СМБ – секция Варна ”Преглед на знанията по математика” и „Преглед на знанията по информатика“ станаха форум за проверка  на знанията по математика и информатика на учениците от 1 до 11 клас. На него учениците сравняват знанията си със своите съученици и е естествен завършен на целогодишната работа по математика и информатика – класна и извънкласна.

  1. Преглед на знанията по математика ще се проведе на 11 май 2019 г. от  9:00ч.

Състезанието е за учениците от 1 до 10 клас, като:

– за учениците от 1 до 3 клас състезателните теми съдържат 4 тестови задачи с избираем отговор, 4 задачи с отворен отговор и 2 задачи с подробно описване на решението;
– за учениците от 5 до 10 клас (с изключение на 7 клас) състезателните теми съдържат 8 задачи с отворен отговор и 2 задачи за подробно описване на решението;
– за учениците от 4 клас състезателната тема съдържа 8 тестови задачи с отворен отговор и 3 задачи с подробно описване на решението;
– за учениците от 7. клас състезателната тема с формата на НВО по математика за 7 клас;

Продължителността на състезанието е съобразена с възрастовите особености на учениците и тя е съответно:
– за ученици от 1 до 3. клас – 120 минути;
– за ученици от 4 до 10 клас – 180 минути;

За всички класове задачите са върху програмите за ЗП/ООП, ЗИП/ИП и СИП/ФП, а за 7 клас са съобразени с изискванията за съответната форма на проверка.

Състезанието ще се проведе в Математическа гимназия ”Д-р П. Берон“ – Варна.

  1. Преглед на знанията по Информатика на 12 май 2019г., 9:00ч.

Състезанието е по програмиране за ученици от 4. до 11. клас с продължителност 180 минути. Състезанието е за ученици, които са се обучавали да програмират, както следва:

  • I група – 4 – 5 клас : 2 задачи на C/C++;
  • II група – за 6 – 7 клас: 2 задачи на C/C++
  • III група – за 8 – 11 клас: 3 задачи на един от езиците C/C++, C#, Java или Python.

Състезанието ще се проведе в МГ „Д-р П. Берон” – Варна.

Участието в Прегледа на знанията по математика и Прегледа на знанията по информатика се заявява чрез внасяне на такса в „ОФИС МГ“ в МГ “Д-р П. Берон“ – Варна.

Записванията ще се извършват в делничните дни от 2 до 9 май 2019 г. с работно време от 9:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00ч. и на 4 и 5 май 2019 г. от 9:00 до 12:00 ч.

За повече информация: тел. 052 302 108.