На 23.04.2019г. от 18:30 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от VII клас за запознаване с дейностите по организация и провеждане на НВО и приема на ученици в VIII клас.