Разпределение на учениците от 4. клас по стаи за участие в Национално математическо състезание Питагор – 13 април 2019 г. (списъкът е по входящи номера).
Учениците трябва да се явят на 13.04.2019 г. в 8:30 часа в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, като представят ученическа лична карта или ученическа книжка.