В рамките на 48–та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България от 1 до 4 април в Боровец се проведе Деветнадесетата ученическа секция на Ученическия институт по математика и информатика. Бяха представени общо 49 разработки  по математика, информатика и информационни технологии на ученици от цялата страна. В работата на секцията участваха четирима възпитаници на МГ.

В направление „Информатика и ИТ“ с медали бяха отличени:

Камелия Каменова Иванова /11 клас/ – златен медал
Тема: „МГ Локация
Научни  ръководители: Елеонора Павлова и Юлия Димитрова, МГ „Д‐р Петър Берон”, Варна

Виктор Красимиров Велев /12 клас/ – сребърен медал
Тема: „Процедурно генериране на 3D обекти с невронни мрежи
Научни ръководители: Стоян Велев, SAP Labs Bulgaria, София
Елеонора Павлова, МГ „Д‐р Петър Берон”, Варна

Борис Диянов Димов /9 клас/ – бронзов медал
Тема: „MPI Мath – паралелни изчисления
Научни  ръководители: Елеонора Павлова, МГ „Д‐р Петър Берон”, Варна

Камелия Иванова спечели още две отличия:

  • Наградата на SAP Labs Bulgaria
  • Награда за иновативно представяне по информатика на Съвместен център по обучение, анализ и симулация към БАН

Учениците са поканени да участват в Лятната изследователска школа на УчИМИ.

Пожелаваме им успех на ЛИШ‘19!