Финансовата грамотност се е превърнала в едно от основополагащите умения на човека от 21 век, защото качеството ни на живот и това, какво ще постигнем в него зависят до голяма степен от нея. Водени от тази мисъл учениците от клуба  по „Практични финанси“ при МГ „Д-р Петър Берон“ организираха редица изяви в училище за своите съученици, запознавайки ги с основни термини и казуси във финансовата област.

В петък, последният ден Световната седмицата на парите, подкрепена от JA Bulgaria, се проведе Иновационен лагер съвместно с отбори от 1ЕГ и 7 СУ. Това е втората съвместна изява на учениците от тези училища в рамките на един месец и това потвърждава отличната комуникация и координираност между екипите. В рамките на четири часа учениците решаваха казус, свързан с предлагането на работеща иновативна идея на финансова институция, свързана с решаването на някои от глобалните проблеми в съвременния свят. Следвайки надслова на тазгодишната седмица на парите „Учи. Спестявай. Печели“ участниците във всеки от 8-те отбора успяха да предложат много интересни и впечатляващо качествени бизнес идеи.

Провеждането на събитието беше подкрепено и ръководено от представители на една от партниращите компании по проект „Практични финанси“ БНП Париба лични финанси. Вярвайки, че познанията на младите хора в областта на финансите са от изключителна важност за цялото общество, Димитър Димитров, заместник-управител и финасов директор на БНП Париба Лични финанси и Людмила Петрова – мениджър „Оперативен маркетинг“ подготвиха и разясниха в детайли казуса, насърчаваха ги, съветваха ги, давайки им полезна информация и ценни практически съвети. Те направиха възможно достигането на високо ниво на състезанието.

Много напрегнато, оспорвано и интересно беше представянето на всеки един отбор, затова и разликите между заелите първите места в крайното класиране бяха минимални. Първо място спечели отбор „CRPTergy“ от МГ „Д-р Петър Берон“, предлагайки изключително атрактивна и впечатляваща платформа. Втори се класира отбор „Вида Верде“ от МГ с проект за устойчиво развитие. Трети е отборът на 7 СУ.

Всички участници споделиха, че финансовото обучение може да бъде  интересно, мотивиращо и ангажиращо и е едно от задължителните познания, които трябва да притежава всеки в съвременния свят.