Разпределение на учениците от 4. клас по стаи за участие в Пролетно математическо състезание 30 март 2019 г. (списъкът е по входящи номера).

Учениците трябва да се явят на 30.03.2019 г. в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, като представят ученическа лична карта или ученическа книжка.