На 06.03.2019 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от 12. клас по повод различни въпроси, свързани с явяването на държавните зрелостни изпити.