Във връзка с провеждане на кръгове на ученическите олимпиади уточняваме:

1. На 2.02.2019г. от 9:00ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна ще се проведе Областният кръг на олимпиадата по математика. Учениците трябва да се явят в 8:30 ч. в МГ с документ за самоличност.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват черен молив и чертожни инструменти (линия, пергел, транспортир).

2. На 3.02.2019г. от 9:00ч. в СУ ХНИ „Константин Преславски“ – Варна ще се проведе Областният кръг на олимпиадата по БЕЛ. Учениците трябва да се явят в 8:30ч. в СУХНИ „Константин Преславски“ – Варна с документ за самоличност.
На учениците от 7, 11 и 12 клас се разрешава ползване на конкретния литературен текст

3. На 5 февруари 2019г. от 9:00 ч. в ОУ „Г. С. Раковски“ ще се проведе Областният кръг на олимпиадата по Физика. Допуснатите до областен кръг ученици трябва да се явят в 8:30ч. в ОУ „Г. С. Раковски“ с документ за самоличност.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
Протоколът с допуснатите до Областен кръг на олимпиадата по физика ученици от МГ „Д-р П. Берон“ е публикуван в рубриката „Олимпиади“ в сайта на училището.

4. На 5 февруари 2019г. от 14:00 ч. в МГ „Д-р П. Берон“ ще се проведе Общинският кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование.
Учениците, заявили участие, да се явят в 13:30 ч. в МГ.