На 26 феврури 2019 година в хотел „Черно море“, Варна, от 11:00 до 18:30 часа ще се проведе изложение по проект „Световно образование“, посветено на висшето образование в България и в чужбина, както и на езиковите ваканции.

Регистрацията за участие е безпланта и се извършва чрез сайта на проекта https://www.world-education.eu/ или чрез сайта на организаторите https://www.integral.bg/.