Уведомяваме Ви, че на основание задължителни предписания на РЗИ – Варна е издадена заповед на Директора за преустановяване на учебния процес в МГ от 22.01.2019г. до 29.01.2019г. включително.

Ръководство на МГ