На 21.12.2018г. (петък) учебните занятия ще се проведат с намалени учебни часове и непроменена продължителност на междучасията при посочените графици.

Първа учебна смяна
ЧАС НАЧАЛО КРАЙ
 1  07:30  08:00
 2  08:10  08:40
 3  08:50  09:20
 4  09:40  10:10
 5  10:20  10:50
 6  11:00  11:30
 7  11:35  12:05
Втора учебна смяна
ЧАС НАЧАЛО КРАЙ
 1  13:30  14:00
 2  14:10  14:40
 3  14:50  15:20
 4  15:40  16:10
 5  16:20  16:50
 6  17:00  17:30
 7  17:35  18:05