От 30 ноември до 02 декември 2018 година в град Велико Търново се проведе Националното състезание за ключови компетентности по природни науки. В него взеха участие 60 ученици, разпределени в 10 отбора. След проведен подбор от РУО Варна представители на областта бяха учениците от Математическа гимназия Димитър Николов – 10б клас и Теодор Костов – 10е клас. Съгласно регламента на състезанието всеки ученик представя различна задача. Нашите участници се представиха отлично с
решение на теоретична задача по физика и на задача от експерименталния кръг по химия.

Преподаватели на учениците по биология, химия и физика са Боянка Бойчева, Антоанета Хинева и Силвия Захариева.