Учебните занятия за II смяна на 30.11.2018г. (петък) ще бъдат проведени при намалена с 5 минути продължителност на учебните часове и запазена продължителност на междучасията.

Седмият учебен час ще приключи в 18:40 часа.