На 1 декември 2018г. от 10:00ч. ще се проведе XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“. По традиция секцията на Съюза на математиците в България в град Варна организира провеждане на състезанието в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“. В състезанието могат да участват ученици от I до XII клас. Състезанието е с продължителност 120 минути, с изключение на първи клас, за който продължителността е 60 минути. Състезателните теми са за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII-IX, X-XII клас. Състезателните теми са за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII-IX, X-XII клас. Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор. Темата за X-XII клас се състои от 3 задачи, изискващи подробно описване на решението.

Резултатите на учениците от XII клас могат да се зачитат за кандидатстудентски изпит в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет(ТУ) –
Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев“(РУ). Учениците ще решават отделна тема от 6 тестови задачи и 2 задачи, изискващи подробно описване на решението с време за работа 120 минути.

Записването за участие в състезанието в МГ „Д-р П.Берон“ – Варна ще се извърши от 22 до 29 ноември 2018 г. с внасяне на такса от 10лв. за учениците от I клас и 12 лв. за учениците от II до XII клас в „ОФИС МГ“ в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна работно време на „ОФИС МГ“ в делничните дни – от 13:00 до 17:00ч. и на 24 ноември 2018г. от 9:00 до 13:00ч.

Допълнителна информация може да получите на тел. 052 302 108.