Oт 21.11.2018 г. до 25.11.2018г. Варна е домакин на IX Световен математически отборен шампионат, който за първи път се провежда в Европа. Съорганизатори на събитието са Съюзът на математиците в България, Община Варна и Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна. Това е едно от най-престижните отборни състезания по математика в света. Участие ще вземат триста и деветдесет талантливи ученици с изявен интерес и заложби в областта на математиката и техните ръководители.

От Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна ще участват 18 ученици в трите възрастови групи.

Форумът е значима проява, подкрепяща статута на Варна като притегателен център за научни и културни събития и ще благоприятства личните и професионални контакти между участниците от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия.

Пожелаваме успех на всички участници !