На 30.10.2018г. гост на МГ „Д-р Петър Берон“ беше г-н Йорг Каснер, главен консултант към посолството на ФРГ за обучението по немски език в България. Бяха проведени открити асистирани уроци с 9д и 9е клас. Това са учениците, които през настоящата година, под ръководството на преподавателите Стойка Петкова и Руменка Митева, ще положат изпит за Немска езикова диплома DSD I. В интерактивната зала на МГ, в творческа атмосфера и с висока активност учениците имаха възможност да приложат и разширят знанията си по немски език.

Беше проведена и среща с всички преподавателите по немски език в МГ, на която бяха обсъдени актуални въпроси и бъдещото развитие на изпитите за DSD.

МГ „Д-р Петър Берон“ е единствената математическа гимназия в България, получила правото за провеждане на изпит за Немска езикова диплома.