Занятията на школи и курсове ще се проведат на 4 ноември 2018г. (вместо 3 ноември 2018г.) при утвърдения график.
Поради отсъствие на ръководителите няма да се проведат занятията на следните групи:
1 клас – Георги Георгиев, Мария Вълчева, Сашка Иванова (Чернобаева)
2 клас – Георги Георгиев, Надежда Георгиева, Сашка Иванова (Чернобаева)
3 клас – Мария Вълчева
4 клас – Стоян Ненков