28.09.2018

Занятията на курсовете и школите в МГ „Д-р Петър Берон“ ще започнат на 29 септември 2018 година (събота) с изключение на групите „Програмиране на С++“, с ръководител Юлия Димитрова.

СПИСЪК на ръководителите на школи и курсове за учебната 2018/2019 година.