1. График на смените за първия срок
    Първа смяна ще учат учениците от VI, VII, VIII, IX, X, и XI клас. Начало на учебните занятия: 7:30 часа.
    Втора смяна ще учат учениците от V и XII клас. Начало на учебните занятия: 13:30 часа.
  2. Окончателен списък учебници за учебната 2018/2019 година (29.08.2018)
  3. На 03.09.2018 год. (понеделник) от 18:00 в МГ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V клас.
  4. На 04.09.2018 год. (вторник) от 18:00 в МГ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.
  5. Записването на учениците от IX, X, XI и XII клас за учебната 2018/2019 година ще се извърши на 11, 12 и 13.09.2018г. с работно време от 8:00 до 16:00 часа.
    Записването се извършва лично от ученика с приключена ученическа книжка от предходната учебна година.