Занятията на курсовете и школите в МГ „Д-р Петър Берон“ ще започнат на 29 септември 2018 година (събота).

Стаите, в които ще се провеждат занятията, ще бъдат публикувани до 26 септември 2018 година.