Учениците, които са се записали за участие в теста на Австралийското математическо дружество, трябва да се явят на 9.08.2018г.(четвъртък) в 9:30 часа в двора на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Учениците трябва да носят моливи 2В, 3В, 4В, … и гума.
Състезанието започва в 10:00 часа.
За учениците от 3 до 6 клас продължителността е 60 минути, а за останалите – 75 минути.