Записването на учениците, приети на първи етап, и приемането на заявления за участие във втори етап на класирането ще се състои в периода от 04 до 06 юли 2018 година включително с работно време от 8:30 до 17:00 часа в стая 107 на МГ.

При записването е необходимо да се предостави оригиналът на свидетелството за завършено основно образование. Останалите заявления се получават и попълват на място.