До 29.06.2018 г. бяха записани всички класирани ученици за държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2018/2019 година.

Няма незаети места.