Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

Обучение за ИТ кариера 2018/2019

Срок за кандидатстване: от 15.06.2018 г. до 16.00 ч. на 05.10.2018 г.

Повече подробности на адрес: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/