Към 16:00 часа на 28.06.2018 г. от обявените 78 места в държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2018/2019 година има едно (1) свободно място.