Класиране на учениците, завършили IV клас и подали заявление за класиране за държавен план-прием в V клас в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Раздаването на служебните бележки на учениците, класирани до 78-мо място, ще става от 17:00 до 18:30 ч. на 26.06.2018 и на 27.06.2018 г. от 9:00 до 17:00 ч.
Служебните бележки са необходими за издаване на удостоверение за преместване от училището, в което е бил обучаван класираният ученик (до №78) в IV клас.

Родителската среща за класираните до №78 ученици ще се проведе на 26.06.2018 г. от 18:00 ч. в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна.