От 18.06.2018 г. учебните занятия ще се водят от 7:30 часа при утвърдената програма, с изключение на седмичното разписание за VIa, VI б и XIв  клас. Промените ще бъдат оповестени чрез класните ръководители.