От 18 до 22 юни 2018 г. от 9:00 до 17:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна ще се приемат заявления за класиране за държавен план-прием в V клас на МГ „Д-р П. Берон“ за учебната 2018/2019 година.

По същото време ще могат да се получават служебни бележки с резултатите от състезания за ученици в IV клас, проведени в МГ „Д-р П.Берон“ – Варна.

За повече информация – график на дейностите по приема (точка 3 и точка 4).