Разпределение по стаи на учениците, заявили участие в математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от 4. клас през учебната 2017/2018 година, което ще се  проведе на 09 юни 2018 г. в МГ „Д-р П. Берон“. Списъкът е по входящи номера, които учениците следва да са получили от училището, в което се обучават.

Учениците трябва да се явят в МГ в 8:30 часа и да носят ученическа книжка или ученическа лична карта, както и химикал, молив, линия, триъгълник.