Цели на академията (мисия):

Целта на лятна ИТ академия за предприемачи ПРО е да даде възможност на ученици и студенти да развиват част от ключовите умения в 21-ви век, докато се забавляват и решават казуси на реални организации. Основните умения, които развиваме са: програмиране, аналитично мислене, решаване на проблеми, работа в екип, предприемчивост и инициативност и финансова грамотност.

Визия:

Създаване на среда, която подготвя и развива следващо поколение технологични лидери на България.

За кого е предназначена?

За ученици в гимназия и студенти, които имат основни познания по програмиране, обичат да творят, да се запознават с нови хора и вярват, че могат сами да решават реални казуси заедно с връстници.

Организатор – Враца софтуер общество

Повече на адрес: https://pro.vratsa.net/